Zagadnienia ogólne oraz rekomendowane standardy dotyczące tektury falistej i opakowań z tektury falistej

Pod auspicjami Stowarzyszenia Papierników Polskich opracowano materiał "Zagadnienia ogólne oraz rekomendowane standardy dotyczące tektury falistej i opakowań z tektury falistej", zawierający opis standardów obowiązujących w branży tektury falistej i opakowań z niej produkowanych. W tym celu został powołany zespół redakcyjny, złożony z ekspertów i producentów opakowań z tektury falistej. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie oraz najlepsze praktyki kooperencji, przedstawiono najistotniejsze zagadnienia z zakresu wytwarzania i przetwarzania tektury falistej: produkcji, technologii, logistyki oraz wymagań prawnych dotyczących producentów tektury falistej i opakowań.

Materiał zawiera wszystkie podstawowe informacje dotyczące surowców stosowanych do produkcji tektury falistej, rodzajów produkowanych tektur falistych i opakowań, procesu wytwarzania tektury falistej i przetwarzania jej na opakowania, istotnych parametrów tektur falistych oraz parametrów opakowań z tektury falistej, a także informacje o wymaganiach stawianych gotowym opakowaniom w zakresie kontaktu z żywnością.

Opracowanie to jest skierowane zarówno do osób pracujących w branży, jak i ich klientów. Może służyć nie tylko jako doskonały przewodnik, ale również jako podstawowy podręcznik – elementarz w branży opakowaniowej. Z całą pewnością powinien ułatwić komunikację między obiema zainteresowanymi stronami – producentami opakowań i ich klientami.


Pliki do pobrania:

rodzaj pliku nazwa wielkość
pdf Zagadniania ogólne oraz rekomendowane standardy 4565,982 kb pobierz ›