Współpraca z zagranicą

Współpraca z zagranicą prowadzona jest przez SPP na dwóch płaszczyznach:

  • naukowo-technicznej, poprzez utrzymywanie tradycyjnych kontaktów z naukowo-technicznymi organizacjami papierniczymi na świecie, takimi jak TAPPI w USA, PPTAC w Kanadzie, PITA w Wielkiej Brytanii, FPEA w Finlandii, SPCI w Szwecji, ZELLCHEMING w Niemczech, ATIP we Francji, IPH w Brukseli,
  • biznesowej, poprzez członkostwo w CEPI (Confederation of European Paper Industries), w FEFCO (European Federation of Corrugated Board Manufacturers), ICFPA (International Council of Forest and Paper Associations) oraz udział w pracach Komitetu Doradczego ds. Produktów Drzewno-Papierniczych przy FAO (ACPWP FAO).

W ramach współpracy naukowo-technicznej między SPP a zagranicznymi stowarzyszeniami, wymienia się informacje nt. organizacji konferencji i sympozjów, wymienia się czasopisma naukowo-techniczne, kooperuje się przy organizacji międzynarodowych konferencji, wymienia się członkostwem honorowym na zasadzie wzajemnej wymiany oraz uczestniczy się bezpłatnie w konferencjach zagranicznych organizowanych przez poszczególne stowarzyszenia.