Sekcja Infrastruktury

Sekcja Infrastruktury Stowarzyszenia Papierników Polskich zrzesza następujące podmioty gospodarcze (członków wspierających SPP): jednostki dydaktyczne i badawczo-rozwojowe, biura inżyniersko-projektowe, firmy handlowe, przedsiębiorstwa produkujące maszyny i urządzenia lub świadczące usługi dla przemysłu papierniczego lub przetwarzające wyroby branży papierniczej.

Celem działalności Sekcji jest: reprezentowanie interesów jej członków wobec organów administracji publicznej i samorządowej, ocena bieżących i przyszłych problemów przemysłu papierniczego, wymiana informacji związanych z tym przemysłem oraz pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów produkcyjnych i organizacyjnych wszystkich członków Stowarzyszenia.

Radę Dyrektorów Sekcji stanowią prezesi lub dyrektorzy przedsiębiorstw – członków Sekcji.

Członkowie Sekcji:

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH

p. o. dyrektora - Radosław Dziuba
ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź
TEL.: +48 42 6380378
FAX: +48 42 6380379

e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl
www: www.ibwch.lodz.pl


INSTYTUT PAPIERNICTWA I POLIGRAFII

Dyrektor - Konrad Olejnik
ul. Wólczańska 219-223, 93-005 Łódź
TEL.: +48 42 6313803
FAX: +48 42 6313801

e-mail: inpapsek@p.lodz.pl
www: www.inpap.p.lodz.pl


INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA

p.o. dyrektora - Maria Władyka-Przybylak
ul. Winiarska 1, 60-645 Poznań
TEL.: +48 61 8224081
FAX: +48 61 8224372

e-mail: office@itd.poznan.pl
www: www.itd.poznan.pl


BIPROPAP SP. Z O.O.

Prezes - Bogdan Kurczycki
ul. Zachodnia 70, 90-403 Łódź
TEL.: +48 42 6339750
FAX: +48 42 6364083

www: www.bipropap.pl
e-mail: bipropap@bipropap.pl


PMPOLAND S.A.

Prezes - Zbigniew Manugiewicz
ul. Fabryczna 1, 58-560 Jelenia Góra
TEL.: +48 75 7551061
FAX: +48 75 7551060

e-mail: marketing@pmpgroup.com
www: www.pmpoland.com


Pliki do pobrania:

rodzaj pliku nazwa wielkość
pdf Regulamin Sekcji Infrastruktury 28,483 kb pobierz ›