Rada Producentów

Rada Producentów jest organem doradczym Rady Stowarzyszenia Papierników Polskich w sprawach przemysłu papierniczego w Polsce.

W skład Rady Producentów wchodzą prezesi/dyrektorzy wszystkich podmiotów gospodarczych i instytucji będących członkami wspierającymi Stowarzyszenia albo osoby przez nich upoważnione.

Wypracowane przez Radę Producentów wspólne stanowiska przemysłu w nurtujących go sprawach, przedstawiane są przez władze SPP odpowiednim organom decyzyjnym w kraju.

Działalność ta służy zarówno umacnianiu pozycji SPP wśród przedsiębiorców, jak i wspieraniu ich w celu poprawy pozycji wobec konkurencji poprzez:

  • integrację środowiska przedsiębiorców,
  • wpływanie na kształt polityki gospodarczej,
  • dostarczanie wiarygodnych informacji,
  • współpracę z zagranicą.

Pliki do pobrania:

rodzaj pliku nazwa wielkość
pdf Regulamin 10,539 kb pobierz ›