Naczelna Organizacja Techniczna

O Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej to organizacja o 180-letniej tradycji (od 1835 r., gdy w Paryżu powstało Politechniczne Towarzystwo Polskie), zrzeszająca inżynierów i techników federacja 39 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych skupiających ok. 110 tys. członków indywidualnych kilkanaście tysięcy szkoleń co roku dla ok. 800 tys. osób członkostwo w 46 międzynarodowych organizacjach inżynierskich współuczestniczy w nadawaniu tytułu Inżyniera Europejskiego oraz podnoszeniu kwalifikacji zgodnie z wymogami Unii Europejskiej 48 terenowych jednostek organizacyjnych w całym kraju wspieranie innowacyjność polskiej gospodarki, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw prowadzący Program Projektów Celowych i biorący udział w Programie Operacyjnym „Innowacyjna Gospodarka” poprzez Centrum Innowacji NOT prowadzący projekt edukacyjny pt. "Innowacyjna Technika - programy zajęć technicznych dla gimnazjów".

Przedstawicielem SPP w Radzie Krajowej FSNT-NOT jest Andrzej Głębowski, Wiceprezes SPP.

Stowarzyszenie Papierników Polskich bierze aktywny udział w pracach FSNT-NOT poprzez uczestnictwo w następujących zespołach roboczych:

Komisja Naukowo-Techniczna FSNT-NOT Ochrony Środowiska - Katarzyna Godlewska
Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej - Michał Jastrzębski
Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Gospodarki Energetycznej - Tadeusz Kolbuszewski
Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Normalizacji, Jakości i Certyfikacji - Michał Jastrzębski

 


Portal eNOT