Dzieje Centralnego Biura Technicznego Przemysłu Papierniczego

W 2014 r. Komisja Historyczna SPP opracowała i wydała drukiem książkę pt.: Dzieje Centralnego Biura Technicznego Przemysłu Papierniczego.

Opracowanie składa się ośmiu rozdziałów poświęconych dziejom przedsiębiorstwa, poczynając od historii miejsca, w którym w 1959 r. rozpoczęło działalność CBTPP, przez rozwój przedsiębiorstwa i lata jego świetności w latach 70. i 80 XX wieku. Omówione są trudności zapoczątkowane w 1989 r., restrukturyzacja z lat 90. XX w. polegająca na pozbyciu się zbędnego majątku produkcyjnego i niepotrzebnych nieruchomości oraz nieudana prywatyzacja z lat 2009-2010, zakończona likwidacją przedsiębiorstwa.
 

Po rozdziałach zamieszczono  galerię fotografii. Ostatnią część książki zajmuje sześć załączników. Pierwszy z nich zawiera skany siedmiu artykułów prasowych o CBTPP, które ukazały się w latach 1963-1990 w różnych czasopismach.
 

Załącznik drugi składa się z jedenastu „kapsułek pamięci” – krótkich artykułów przedstawiających wydarzenia niezwiązane z działalnością przedsiębiorstwa, jednak będące udziałem jego pracowników, dokumentujące ich aktywność społeczną, sportową czy turystyczną.
 

Załącznik trzeci zawiera skanyposzczególnych kart Sprawozdania z działalności koła sportowego CBTPP w latach 1961-1968, będącego częścią pozostającego w rękopisie albumu Historia CBTPP. W załączniku czwartym zamieszczono skan Sprawozdania z I Rajdu Samochodowo-Motocyklowego, będącego etapem eliminacji do Mistrzostw i Spartakiady CBTPP z 1967 r.

Ostatni załącznik zawiera alfabetyczny spis pracowników przedsiębiorstwa, zatrudnionych w latach 1959-2010 wraz z datami zatrudnienia, które udało się ustalić w przypadku znacznej części wymienionych osób.