Działalność statutowa

Stowarzyszenie Papierników Polskich działa od 1946 roku (do czerwca 1992 jako Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Papierniczego w Polsce).

Celem działalności SPP jest stwarzanie warunków dla wszechstronnej wymiany informacji i opinii na temat bieżących i przyszłych problemów przemysłu papierniczego i przetwórczego, dotyczących ilości i jakości produkcji, nowych wyrobów, surowców i półproduktów, eksploatacji maszyn i urządzeń, kontroli, automatyzacji procesów produkcyjnych, energetyki, ochrony środowiska, zagadnień ekonomiczno-organizacyjnych, marketingowych oraz przygotowania kadr.

Stowarzyszenie Papierników Polskich umożliwia podnoszenie kwalifikacji zawodowych i aktualizację wiedzy, integruje kadrę przemysłu papierniczego oraz prezentuje stanowisko środowiska papierniczego na forum administracji państwowej, biznesu, organizacji samorządowych, społecznych i innych.

Jest właścicielem, wydawanego przez Wydawnictwo Czasopism Technicznych SIGMA NOT "Przeglądu Papierniczego", który jest cennym źródłem wiedzy dla papierników. SPP wydaje również, co trzy lata (na okres jednej kadencji), Biuletyn zawierający informacje o swojej działalności, członkach oraz firmach i organizacjach, z którymi współpracuje. Stowarzyszenie Papierników Polskich, jako organizacja o charakterze naukowo-technicznym i menedżerskim proponuje Państwu następujące formy przynależności:

  • indywidualną
  • wspierającą
    • członkostwo w Sekcji Papieru
    • członkostwo w Sekcji Tektury Falistej
    • członkostwo w Sekcji Infrastruktury

Pliki do pobrania:

rodzaj pliku nazwa wielkość
pdf Kodeks etyki 133,55 kb pobierz ›
pdf Statut SPP 2016 413,656 kb pobierz ›