Aktualności

2020-01-16

SPP uczestnikiem Dyplomatycznego Otwarcia Roku pod egidą KIG

16 stycznia 2020 r. w siedzibie Centrum Olimpijskiego w W-e, z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej zorganizowano „Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2020”. Z zaproszenia do udziału w wydarzeniu skorzystało kilkudziesięciu przedstawicieli korpusu dyplomatycznego rezydujących w stolicy Polski (ambasadorowie, konsulowie, attaché handlowi), pochodzący z wielu krajów europejskich  oraz innych kontynentów.

W tegorocznym wydarzeniu  udział wzięli znakomici członkowie kierownictwa wybranych organów centralnej administracji rządowej. Obecnością zaszczycili: Małgorzata Jarosińska–Jedynak Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Krzysztof Mazur – W-ce Minister Rozwoju, Adam Guibourge_Czetwertyński – W-ce Minister Klimatu, Marek Całka – Dyr. Dept. Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Interesującym elementem treści oficjalnych wystąpień było zidentyfikowanie najważniejszych wyzwań, ocena perspektyw rozwojowych polskiej gospodarki w najbliższej przyszłości, a także antycypowanie możliwości ekspansji polskich firm za granicą. W imieniu władz KIG-u, Prezes Andzrej Arendarski skierował wyrazy podziękowania za pozytywną współpracę z pionem wyspecjalizowanych z biznesem służb dyplomatycznych, za wsparcie działań przedsiębiorców , które udzielają organy centralnej administracji rządowej, władze regionalnych samorządu terytorialnego, organizacje branżowe, środowiska naukowe.

Wśród kilkuset uczestników wydarzenia obecni byli przedstawiciele struktur członkowskich KIG, tj.  reprezentanci władz izb regionalnych - branżowych - bilateralnych, stowarzyszeń naukowo-technicznych, organizacji zawodowych, związku pracodawców, innych organizacji pozarządowych zrzeszonych w Krajowej Izbie Gospodarczej. Z zaproszenia licznie skorzystali także przedstawiciele właz samorządowych (członkowie zarzadu urzędów marszałkowskich, prezydenci i burmistrzowie miast, wójtowie gmin, przedsiębiorcy zainteresowani rozwojem kontaktów biznesowych w kraju i zagranicą.

Z upoważnienia Macieja Kunda - Prezesa naszego Stowarzyszenia, podczas przebiegu całego programu wydarzenia branżę papierniczą reprezentował J. Turski (dyr. gen. SPP). Tego samego dnia, przed południem, w siedzibie KIG odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej a w jego debacie uczestniczył także J. Turski - członek tegoż gremium.

Jak to podkreślił w swoim wystąpieniu Prezes Arendarski – Prezes KIG, zorganizowanie edycji „DOR 2020” otworzyło serię wydarzeń, które będą zrealizowane w bieżącym roku - w ramach obchodów jubileuszu 30-lecia działalności KIG w Polsce.


Zobacz pozostałe wpisy