Aktualności

2019-08-06

Blue Sky Young Researchers & Innovation Award Europe 2019

Konfederacja Europejskiego Przemysłu Papierniczego (Confederation of European Paper Industry, CEPI) ogłosiła otwarty komunikat z zaproszeniem do udziału w kolejnej edycji konkursu pn. "Blue Sky Young Researchers & Innovation Award Europe 2019" młodych reprezentantów sektora nauki i badań w Europie. CEPI, które jest głównym organizatorem konkursu, uruchomiło tę cenną inicjatywę w listopadzie 2012 r. przy współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi i badawczymi, realizując w ten sposób oczekiwanie przedsiębiorców - członków narodowych struktur CEPI, którzy prowadzą instalacje w branży papierniczej i dążą do sprostania rosnącym wyzwaniom dla przemysłu w Europie.

Zaproszenie adresowane jest przede wszystkim do środowiska, które zajmuje się prowadzeniem badań w zakresie przemysłu dzrewnego i leśnictwa. W szczególności obszarem zainteresowania organizatorów (CEPI) sa projekty badawcze, które koncentrują się na innowacyjnych rozwiązaniach prowadzących do poprawy efektywnego wykorzystania surowców pierwotnych, ograniczenia zużycia wody i energii w procesie przerobu drewna w przemyśle celulozowo-papierniczym, a także redukcji śladu środowiskowego w całym łańcuchu wartości i zaopatrzenia. Kryteria udziału w tegorocznej edycji konkursu zainteresowani mogą znaleźć na stronie internetowej CEPI lub za pośrednictwem biura naszego Stowarzyszenia. Termin składania aplikacji upływa z dnem 30 września br. 

W I etapie, Jury konkursu dokona oceny zgłoszonych projektów, wskazując na 8 najbardziej interesujących autorów prac zaprezentowanych przez młodych naukowców, biorąc pod uwagę możliwość ich potencjalnego zastosowania w naszym przemyśle, odgrywającym czołowa rolę w rozwoju europejskiego modelu bio-gospodaki.  W finalnym etapie konkursu, spośród ośmiu laureatów poprzedniej kwalifikacji, zostaną wyłonieni 3 naukowcy, którzy  będą nagrodzeni publicznie podczas spektakularnego wydarzenia na szczeblu europejskim, pn. Paper & Beyond, które CEPI organizuje w dn. 19-20 listopada br., w hotelu Marriott Grand Place w prestiżowym centrum Brukseli. Cała ósemka uczestników - młodych naukowców,, zarówno  koszty podróży do Brukseli jak i udziału w konkursie, będzie miała sfinansowane przez organizatorów.

Dodatkowo, zwycięzcy tegorocznej edycji konkursu, zostaną zaproszeni (na koszt organizatora) do prezentacji swojego dorobku naukowego na forum organizowanym w wymiarze globalnym, tj. podczas ceremonii, organizowanej przez światowe struktury branżowe, tj. International Council of Forest and Paper Associations, realizowanej pod hasłem ICFPA Blue Sky Award 2021.


Zobacz pozostałe wpisy