Aktualności

2019-01-17

SPP uczestnikiem "Dyplomatycznego otwarcia 2019 roku"

17 stycznia 2019 r. z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej w siedzibie Centrum Olimpijskiego w Warszawie zorganizowano V edycję "Dyplomatycznego otwarcia 2019 roku". Gospodarzami wydarzenia byli: A. Arendarski - Prezes KIG i A. Kraśnicki - Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tegoroczne przedsięwzięcie objęte zostało honorowym patronatem kluczowych organów centralnej administracji rządowej: Ministra Spraw Zagranicznych (MSZ), Ministra Inwestycji i Rozwoju (MIiR), Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT). Spotkanie z dyplomatami zostało wpisane w kalendarz obchodów stulecia odzyskania niepodległości Polski w ramach wieloletniego programu rządowego „Niepodległa”,  łączącego inicjatywy powiązane z tą wyjątkową okolicznością. Partnerami strategicznymi imprezy byli Marszałkowie trzech województw: podkarpackie, podlaskie, kujawsko-pomorskie.

Wśród uczestników byli przedstawiciele ok. 30 placówek dyplomatycznych akredytowanych w Polsce, członkowie władz KIG, reprezentanci terenowych instytucji samorządu gospodarczego, przedstawiciele biznesu funkcjonującego w sferze produkcji i usług oraz podmiotów realizujących działalność w obszarze międzynarodowej wymiany handlowej. Po otwarciu spotkania przez A. Arendarskiego (KIG), zebrani wysłuchali wystąpień państwowych VIP-ów: K. Kwieciński (MIiR), T. Kościński (MPiT), K. Szczerski (Kancelaria Prezydenta RP), T. Skobel (Minister Energii). Odczytano także życzliwe przesłanie skierowane do organizatorów i uczestników wydarzenia, jakie zawarte zostało w treści listu od Marszałka Sejmu RP.

Następnie prezentacji potencjału rozwojowego i walorów swoich regionów dokonali przedstawiciele zarządu organów samorządu terytorialnego - partnerów strategicznych wydarzenia. Spotkanie było okazją do przedstawienia planów nt. międzynarodowej współpracy gospodarczej realizowanej przez poszczególne instytucje, resorty oraz samorząd gospodarczy, jak również do złożenia podziękowań za dotychczasowe wsparcie udzielane polskim przedsiębiorcom na rynkach zagranicznych.

W tym samym dniu przed południem, w siedzibie KIG-u odbyła się zamknięta debata z udziałem członków prezydium Krajowej Izby Gospodarczej. W przebiegu obydwu wydarzeń nasze Stowarzyszenie reprezentował J. Turski (dyr. gen. SPP).


Zobacz pozostałe wpisy