Aktualności

2018-09-10

Uroczystości Święta Niepodległości z udziałem SPP

8 września 2018 r. w Pałacu Belwederskim zorganizowano konferencję pod hasłem: „Lasy dla Niepodległej”, której organizatorami byli: Minister Środowiska i Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. Zasadniczą intencją wydarzenia było nawiązanie do uroczystych obchodów państwowych z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości Polski. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele struktur organizacyjnych LP, pracownicy  instytucji naukowo-badawczych związanych z funkcjonowaniem sektora leśnego, reprezentanci organizacji branży drzewnej działających na terenie kraju i zagranicą. W programie merytorycznym konferencji wygłoszono referaty, których autorami byli m/in: DGLP, Instytut Badawczy Leśnictwa, Instytut Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, SGGW w W-e,  Europejski Związek Leśników (EUF). Wśród uczestników konferencji byli przedstawiciele naszej branży: J. Turski (dyr. gen. SPP), A. Samborski (IPK). Debaty swoją obecnością zaszczycił A. Duda – prezydent RP oraz A. Dera – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. W kuluarach konferencji była okazja do incydentalnych spotkań reprezentantów wielu środowisk, a także do przeprowadzenia życzliwych rozmów z członkami ścisłego kierownictwa resortu Środowiska: H. Kowalczykiem – ministrem środowiska, M. Golińską – sekretarzem stanu, Sł. Mazurkiem – podsekretarzem stanu. Gospodarze Pałacu Belwederskiego umożliwili uczestnikom konferencji zwiedzenie pomieszczeń rezydencji pod opieką doświadczonych przewodników. Po zakończeniu formalnej części wydarzenia, zaproszono wszystkich na obiedni poczęstunek. Chętni, którzy zwrócili się o możliwość wykonania pamiątkowych fotografii z oficjelami państwowymi mogli być w pełni usatysfakcjonowani. Niżej, obrazy z przebiegu konferencji.

Logo "Stulecie Odzyskania Niepodległości" pochodzi z oficjalnej strony Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Autor zdjęć: Janusz Turski


Zobacz pozostałe wpisy